Richtlijnen voor verpakking

 

 

Als schoenenfabrikant JOSEF SEIBEL zijn we toegewijd aan verantwoordelijkheid voor het milieu. Onze verpakkingen bestaan voornamelijk uit recyclebare materialen zoals papier en karton. 

We zijn echter bezig om plastic voor eenmalig gebruik volledig uit te bannen. 

Alle nieuwe verpakkingsoplossingen moeten strenge recyclingtests doorstaan. 

Wij promoten recycling actief en adviseren onze klanten om de lokale recyclingrichtlijnen te volgen voor een correcte verwijdering.

 

 

Italie.

In overeenstemming met Decreet nr. 116/2020 en Richtlijn 94/62/EG van het Europees Parlement en de Raad labelen wij bij JOSEF SEIBEL ons verpakkingsmateriaal in overeenstemming met de wettelijke vereisten. 

Onze verpakkingen van golfkarton, golfkarton zonder golfkarton en papier zijn gemarkeerd met de codes "PAP 20", "PAP 21" en "PAP 22" om te voldoen aan de richtlijnen en om de recyclebaarheid te ondersteunen. 

Wij streven ernaar om voortdurend te voldoen aan de normen voor milieuvriendelijke verpakkingen en deze actief te promoten.

 

 

 

Frankrijk.

Bij JOSEF SEIBEL nemen we onze verantwoordelijkheid op de Franse markt serieus, vooral als het gaat om milieunormen en recycling. Daarom zijn we er trots op dat we het Triman-logo op onze producten mogen voeren. Dit symbool, dat algemeen erkend is in Frankrijk, geeft aan onze klanten aan dat onze producten recyclebaar zijn en apart moeten worden ingezameld.

Daarnaast laat het Triman-logo zien dat wij als bedrijf volledig achter de principes van Extended Producer Responsibility (EPR) staan. Dit betekent dat we niet alleen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en veiligheid van onze producten, maar er ook voor zorgen dat ze aan het einde van hun levensduur effectief en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled. Onze betrokkenheid bij onze Franse klanten en het milieu staat centraal in onze 

 

 

Spanje.

Bij JOSEF SEIBEL streven we ernaar om te voldoen aan onze verantwoordelijkheden op het gebied van milieu en regelgeving in alle markten waarin we actief zijn. In Spanje zijn we onderworpen aan nationale regelgeving die vereist dat bedrijven die verpakkingen in omloop brengen, waaronder fabrikanten, importeurs en buitenlandse online retailers, deelnemen aan het recyclingsysteem. Dienovereenkomstig hebben we ons geregistreerd bij Ecoembalajes España S.A. (Ecoembes) en dragen we financieel bij aan de verwijdering van de hoeveelheden verpakkingen die we in omloop brengen, waarover we ook jaarlijks rapporteren.

Het is belangrijk op te merken dat, terwijl deelname aan het recyclingsysteem verplicht is, het gebruik van het "Groene Punt" label in Spanje vrijwillig blijft. Ondanks dit vrijwillige karakter hebben wij bij JOSEF SEIBEL ervoor gekozen om de "Groene Stip" op onze producten te gebruiken. Dit onderstreept onze toewijding aan verantwoordelijkheid voor het milieu en laat consumenten zien dat we actief bijdragen aan het recyclingsysteem.

We zijn ons ook bewust van de komende uitbreiding van de regelgeving, die vanaf 2025 ook commerciële en industriële verpakkingen zal omvatten, en we zijn van plan om tegen het einde van 2024 de nodige EPR-systemen te hebben geïmplementeerd om aan deze nieuwe vereiste te voldoen. Onze voortdurende inspanningen tonen onze inzet om verder te gaan dan de minimale wettelijke vereisten en proactief milieubewuste keuzes te maken in alle aspecten van ons bedrijf.

 

 

Groot-Brittannië - Verenigd Koninkrijk.

Onze aanwezigheid op de Britse markt brengt de verantwoordelijkheid met zich mee om bij te dragen aan het hergebruik en de recycling van de verpakkingsmaterialen die we gebruiken. Bij JOSEF SEIBEL zijn we ons volledig bewust van onze verantwoordelijkheden onder de Producer Responsibility Obligations (Packaging Waste) Regulations in het Verenigd Koninkrijk. 

In overeenstemming met deze regelgeving nemen wij financieel deel aan het proces van inzameling en recycling om ervoor te zorgen dat een passend deel van de verpakkingen die wij gebruiken op verantwoorde wijze wordt verwerkt. Wij nemen dit aspect van ons bedrijf serieus en hebben ons daarom tijdig aangemeld bij de relevante milieuautoriteiten in Engeland, Wales, Noord-Ierland en Schotland.

Onze inzet houdt niet op bij naleving van de wet. Wij streven ernaar om verder te gaan dan wat is vereist door het bevorderen van duurzame praktijken in alle aspecten van onze verpakkingsprocessen om een positieve invloed te hebben op het milieu en te voldoen aan de verwachtingen van onze klanten in het Verenigd Koninkrijk.

 

 

Nederland.

Bij JOSEF SEIBEL zetten wij ons in om onze klanten in Nederland te voorzien van duidelijke en begrijpelijke informatie over de verwijdering van verpakkingen. Door middel van deze labels willen wij onze klanten in Nederland helpen milieubewuste keuzes te maken en verpakkingen op de juiste manier af te voeren in overeenstemming met de lokale recyclingvoorschriften. Wij zijn van mening dat dit vrijwillige initiatief laat zien hoe serieus wij onze verantwoordelijkheid voor het milieu nemen en hoe toegewijd wij zijn aan het bevorderen van duurzame praktijken in onze bedrijfsvoering.

 

 


 

 

Algemene symbolen.

 

Door deze symbolen op onze producten te gebruiken, willen we het niet alleen gemakkelijker maken om ze op de juiste manier weg te gooien, maar ook het bewustzijn over het belang van recycling vergroten.

 

De Groene Stip.

Als deelnemer aan het "Groene Stip" systeem toont JOSEF SEIBEL een sterke betrokkenheid bij verantwoordelijkheid voor het milieu. De aanwezigheid van de "Groene Stip" op onze producten bevestigt dat wij een financiële bijdrage leveren aan recyclingmaatregelen voor verpakkingsmaterialen. Dit onderstreept onze actieve rol in het ondersteunen van efficiënte en milieuvriendelijke inzamelings-, sorteer- en recyclingprocessen voor verpakkingsafval, waarmee we voortdurend onze toewijding aan duurzame bedrijfspraktijken en milieubescherming tot uitdrukking brengen.

 

 

Recycling-symbool.

Het bekende symbool met de drie ronddraaiende pijlen is een universele aanduiding dat een product recyclebaar is.

Dit symbool roept op tot actie en herinnert onze klanten eraan dat ze een actieve rol kunnen spelen in het beschermen van het milieu door de verpakking te laten recyclen.

Het is een essentieel onderdeel van onze inspanningen om duurzaamheid te bevorderen en consumenten aan te moedigen verantwoordelijk te handelen.

 

 

Papier-
Chasing-
Arrow-
Symbool.

Het "papier achtervolgende pijl symbool" is een specifiek recyclingsymbool dat aangeeft dat een product of verpakking van papier is gemaakt en recyclebaar is. Het is een van de symbolen die bij recyclinginitiatieven worden gebruikt om consumenten te informeren over de aard van het materiaal en hoe het kan worden gerecycled.

Wanneer onze klanten dit symbool zien, betekent dit dat de verpakking volledig van papier is gemaakt. 

Wij moedigen consumenten aan om deze verpakking in de daarvoor bestemde bakken voor papierrecycling te deponeren, zodat deze effectief kan worden gerecycled en kan worden teruggevoerd in de kringloop.

 

 

 

 

5€ welkomstkorting bij inschrijving op onze nieuwsbrief